NOU!! - FORMULARE FISCALE - Ordonate dupa numar 

FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE

Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind

Forma actualizata valabila la data de 04 Aprilie 2012

Codul fiscal

cu normele metodologice de aplicare

 

Text  valabil pentru anul 2012, actualizat prin mijloace informatice. Forma Actualizata a noului cod fiscal 2012

Codul fiscal 2012 actualizat la ianuarie 2012. Norme metodologice de aplicare a codului fiscal actualizat la ianuarie 2012. Text  valabil pentru anul 2012, actualizat prin mijloace informatice. 

I          Dispoziţii generale

II         Impozitul pe profit

III        Impozitul pe venit

IV       Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

V        Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

VI       Taxa pe valoarea adăugată

VII       Accize şi alte taxe speciale

VIII      Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile

IX        Impozite şi taxe locale

X        Dispoziţii finale

 

 

Pentru a testa aplicatia Legis Plus, puteti folosi contul demonstativ:
utilizator / parola: demo

este o aplicatie ce oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de pe calculatorul dumneavoastra prin intermediul Internetului, fără a fi necesară instalarea programului pe calculator.

Prin accesarea site-ului nostru, utilizand un nume de utilizator (ID) şi o parolă, poti fi la curent cu toate modificările legislative in orice moment.

Acces Online la legislatia romanească si cea europeană.


Utilizator
:
Parola
:
 
- Programul deţine multiple facilităţi:

 

 

  • Actualizare zilnică;
  • Facilităţi de selecţie şi căutare rapidă după criterii diverse;
  • Forma la zi a actelor oficiale;
  • Corelare la nivel de articol;
  • Facilităţi de vizualizare;
  • Tipărire la imprimantă;

   

LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizata*)
privind Codul fiscal
(aaplicabila de la data de 1 aprilie 2012*)

EMITENT: PARLAMENTUL

 

Data intrarii in vigoare: 
1 Ianuarie 2004

Forma actualizata valabila la data de 04 Aprilie 2012

Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 01 Aprilie 2012 , pana la data de 

04 Aprilie 2012

----------------      *) Forma actualizatã a acestui act normativ pânã la data de 1 aprilie 2012 este realizatã de cãtre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificãrilor şi completãrilor aduse de cãtre: RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 977 din 25 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004; ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005; RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005****); LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsã de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsã de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogatã de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 28 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 667 din 28 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 664 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008********); HOTĂRÂREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 martie 2009; ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 960 din 20 august 2009; ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 956 din 19 august 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009; LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009; LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogatã de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 aprobatã prin LEGEA nr. 88 din 6 iunie 2011; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 642 din 22 iunie 2011; ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011*********); LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 294 din 21 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011; ORDINUL nr. 22 din 6 ianuarie 2012 / ORDINUL nr. 28 din 10 ianuarie 2012.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
**) Potrivit art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgenţã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. I, pct. 1 si 3, care intrã în vigoare la data publicãrii acestei ordonanţe de urgenţã în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
***) Forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 pânã la data de 1 ianuarie 2005, include urmãtoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:
- HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004;
- ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004, aprobatã cu modificãri şi completãri prin LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, punctele 2, 4, 5, 6 ale art. I, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004;
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
****) Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã intrã în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2005.
Prevederile art. I pct. 1-21 inclusiv intrã în vigoare la data de 1 mai 2005.
Prevederile art. I pct. 22-25 se aplicã începând cu data de 1 iunie 2005.
*****) Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 aprilie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 aprilie 2005 au fost modificate alin. (2) şi (3) ale art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, astfel:
"Prevederile art. I pct. 1-7, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pct. 10-11 şi pct. 17-18 inclusiv intrã în vigoare la data de 1 mai 2005.
Prevederile art. I pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-25 inclusiv se aplicã începând cu data de 1 iunie 2005."
******) Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iunie 2005, prevederile art. I pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-21 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.
*******) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 abrogã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.
LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 1 iunie 2005 respinge ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005.
------------
Pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 modificã art. III din ORDONANTA DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, în sensul urmãtor:
"Art. III. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu urmãtoarele excepţii:
a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77*);
b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) şi (4^1) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) şi g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) şi (5) ale art. 67; art. 77^1 - 77^3; alin. (3^1) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83*);
c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit. c^1) a alin. (3) al art. 67.
(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite pânã la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrãinãrii acestora.
(3) În perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor reţine şi vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câştigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite şi înstrãinate în aceastã perioadã, indiferent dacã sunt dobândite şi înstrãinate într-o perioadã mai mare de 365 de zile sau mai micã de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzacţii le este aplicabilã regula de calcul al câştigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investiţii şi din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispoziţiilor cap. V şi VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excepţia câştigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrãinate într-o perioadã mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se menţine cota de 1% prevãzutã la art. 67 alin. (3) lit. e).
(5) Cota de impozit de 16% se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2006 şi pentru veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente, prevãzute la art. 115, cu excepţia veniturilor obţinute din jocuri de noroc pentru care se menţine cota de impozit de 20%."
---------------
*) Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 568 din 2 noiembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 26 noiembrie 2005 s-a constatat cã dispoziţiile art. I pct. 39 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispoziţiile art. III alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 138/2004, sunt neconstituţionale, deoarece contravin prevederilor art. 78 din Constituţie;
Art. 78 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, republicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 prevede cã legea se publica in Monitorul Oficial al României si intra in vigoare la 3 zile de la data publicãrii sau la o data ulterioara prevãzutã in textul ei.

********) Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008, prezenta ordonanţã de urgenţã intrã în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5-7, care intrã în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

*********) Conform art. II din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011, prevederile art. I se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu urmãtoarele excepţii:
a) prevederile pct. 8, 10, 13, 19, 20, 39, 42, 44, 47, 51, 53-64, 67, 68, 70-72 şi 74 se aplicã începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe;
b) prevederile pct. 25, 90 şi 91 se aplicã începând cu veniturile aferente lunii octombrie a anului 2011;
c) prevederile pct. 41 se aplicã începând cu declaraţia recapitulativã aferentã lunii august a anului 2011.
Prevederile art. I pct. 4, 40, 82, 84 şi 85 intrã în vigoare la 15 zile de la data publicãrii prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prevederile art. I pct. 2, 9, 21, 34-36 şi 87 intrã în vigoare la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã.
Prevederile art. I pct. 89 se aplicã începând cu data de 1 octombrie 2011.
Persoanele şi entitãţile prevãzute la art. 296^19 alin. (1^1) pot opta pentru depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate în condiţiile art. 296^19 alin. (1), dacã depun declaraţia privind opţiunea pânã la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declarã şi se plãteşte potrivit prevederilor titlului II aplicabile pânã la data de 31 decembrie 2011.

Parlamentul României adoptã prezenta lege.